Organový koncert a požehnanie organa

Rímskokatolícka Cirkev – farnosť Hlohovec vás pozýva na Slávnostvý organový kolaudačný koncert pri príleitosti ukončenia generálnej opravy organu v podaní Františka Beera. Farský kostol sv. Michala Archanjela v Hlohovci 27. …

Poklady Slovenska

Nadácia VÚB vyhlásila 11. ročník hlasovacej súťaže Poklady Slovenska, prostredníctvom ktorej na základe on-line hlasovania, víťazný projekt dostane dotáciu na záchranu alebo reštaurovanie pamiatky. Do najužšieho výberu 9 pamiatok z …

Jarná zbierka na charitu

Jarná zbierka na charitu sa koná 1. marca 2020. Je to celoslovenská zbierka realizovaná v kostoloch, ktorej výnos je poukázaný na činnosť miestnej diecéznej charity, v našom prípade Trnavskej arcidiecéznej …

Zámska púť

Srdečne pozývame na tradičnú ZÁMSKA PÚŤ 2019, ktorá od tohto roka bude rozdelená vždy na dve slávenia, tak ako to bolo voľakedy – podľa dobových záznamov z kanonických vizitácií farnosti …

Slávenie Veľkej noci

Vo Veľkonočnom trojdni sa slávi liturgia špeciálne: na Zelený štvrtok bude sv. omša iba večer o 18:30; na Veľký piatok sa budeme o 9:00 modliť krížovú cestu ulicami mesta. Začiatok je pre naším …

S františkánmi za Františkom

Bratia a sestry pozývame vás na jesennú púť do Talianska s názvom S františkánmi za Františkom od 12.-19.10.2018. Púť je spojená s duchovnou obnovou na miestach života Františka z Assisi. …

Tábor MINFA

Tábor MINFA

Ak sa chceš priblížiť k Bohu, spoznať nových kamarátov a zažiť nové dobrodružstvá, prihlás sa na miništrantský tábor MinFa, na ktorý Ťa srdečne pozývajú bohoslovci bratislavského seminára. Tábor bude v …