Bratia v dome

br. Jeremiáš
Daniel Kvaka
kňaz,
provinciálny vikár,
gvardián,
správca kostola
komisár svätej zeme
br. Augustín
Peter Hlavina
pastoračný kňaz
br. Bruno
Peter Včela
pastoračný kňaz,
regionálny a miestny duchovný asistent OFS
br. Andrej
Pavol Valach
pastoračný kňaz
br. Zachej
Ľubomír Lalík
kostolník,
akolyta,
miestny animátor pre pastoráciu povolaní,
služba v rehoľnom dome
br. Terézius
Radko Jakubík
kostolník,
služba v rehoľnom dome

Bratia vo filiálnom dome v Beckove

br. Egid
Branislav Golha
kňaz,
zástupca gvardiána vo filiálnom dome v Beckove,
správca siete predajní František s.r.o.,
pastoračná služba v CNE Beckov
br. Felix Mária
Zdenko Žiška
kňaz,
správca kostola filiálneho domu v Beckove,
pastoračná služba v CNE Beckov
br. Bartimej Titus
Peter Štipak
práca v CNE Beckov

Back to Top ↑