Ako nasledovníci odkazu sv. Františka z Assisi sa hlásime k životnému štýlu, ktorý charakterizujeme slovami žiť podľa evanjelia. Tento život je vždy životom v bratstve, ktoré máme hlboko v úcte.

br. Augustín
Peter Hlavina
gvardián,
správca kostola Všetkých Svätých,
miestny duchovný asistent OFS
br. Jeremiáš
Daniel Kvaka
pastoračný kňaz,
komisár Svätej Zeme,
člen misijného tímu,
asistent Predajni František s. r. o
br. Bruno
Peter Včela
pastoračný kňaz,
regionálny a miestny duchovný asistent OFS
br. Zachej
Ľubomír Lalík
kostolník,
akolyta,
miestny animátor pre pastoráciu povolaní,
služba v rehoľnom dome
br. Terézius
Radko Jakubík
kostolník,
služba v rehoľnom dome

Bratia vo filiálnom dome v Beckove – Centrum novej evanjelizácie Jána Pavla II

br. Jozef
Jozef Čirák
provinciálny vikár,
správca CNE,
zástupca gvardiána (predstavený komunity),
správca kostola sv. Jozefa,
člen františkánskeho misijného tímu
br. Anton
Milan Kračunovský
kňazská služba v CNE
br. Jaroslav
Jaroslav Nitkulinec
diakon,
pastoračný asistent CNE