Ako nasledovníci odkazu sv. Františka z Assisi sa hlásime k životnému štýlu, ktorý charakterizujeme slovami žiť podľa evanjelia. Tento život je vždy životom v bratstve, ktoré máme hlboko v úcte.

br. Jeremiáš
Daniel Kvaka
kňaz,
provinciálny vikár,
gvardián,
správca kostola
komisár svätej zeme
br. Augustín
Peter Hlavina
pastoračný kňaz
br. Bruno
Peter Včela
pastoračný kňaz,
regionálny a miestny duchovný asistent OFS
br. Andrej
Pavol Valach
pastoračný kňaz
br. Zachej
Ľubomír Lalík
kostolník,
akolyta,
miestny animátor pre pastoráciu povolaní,
služba v rehoľnom dome
br. Terézius
Radko Jakubík
kostolník,
služba v rehoľnom dome

Bratia vo filiálnom dome v Beckove

br. Anton
Milan Kračunovský
kňaz,
vedúci misijného tímu
br. Jozef
Jozef Čirák
kňaz,
definítor
zástupca gvardiána vo filiálnom dome v Beckove
správca kostola
sekretár pre misie a evanjelizáciu
br. Pavol
Radoslav Madryk
práca v CNE Beckov