Zbierka na opravu kostola a kláštora

Drahí bratia a sestry v týchto mesiacoch chceme v kláštore a kostole uskutočniť niekoľko opráv a výmen. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o finančnú pomoc. Už teraz Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a veríme, že Vám ju budeme môcť vrátiť našou duchovnou službou.

Plánované opravy kostola a kláštora:

  1. výmena kanalizácie pozdĺž východného krídla kláštora
  2. rekonštrukcia toaliet pri sakristii kostola
  3. výmena ventilov na vykurovacom systéme kláštora (optimalizácia vykurovania v celej kláštornej budove)
  4. výmena okien na prvom poschodí vonkajšej východnej fasády kláštora

Milodary v podobe finančnej podpory môžete:

  • vhodiť do pokladničky v zadnej časti františkánskeho Kostola Všetkých svätých v Hlohovci s označením
    Zbierka na opravu kostola a kláštora
  • alebo poslať na účet Františkánskeho kláštora v Hlohovci IBAN: SK96 0900 0000 0051 1866 3152

Nech vám Pán mnohonásobne odplatí vašu štedrosť!