Jarná zbierka na charitu

Jarná zbierka na charitu sa koná 1. marca 2020. Je to celoslovenská zbierka realizovaná v kostoloch, ktorej výnos je poukázaný na činnosť miestnej diecéznej charity, v našom prípade Trnavskej arcidiecéznej charity (TADCH). Tá je oficiálnou charitatívnou organizáciou katolíckej cirkvi s pôsobnosťou na území Trnavskej arcidiecézy. Pomáha núdznym bez ohľadu na rasu, národnosť, politické zmýšľanie či vierovyznaniu.

Viac o zbierke si môžete prečítať na stránke Trnavskej arcidiecéznej charity.

Podporiť zbierku

Taktiež nás môžte podporiť prevodom na účet účet: SK71 7500 0000 0040 0829 7855