Zámska púť

Srdečne pozývame na tradičnú ZÁMSKA PÚŤ 2019, ktorá od tohto roka bude rozdelená vždy na dve slávenia, tak ako to bolo voľakedy – podľa dobových záznamov z kanonických vizitácií farnosti Hlohovec:

  1. ŠTVRTOK 15. augusta – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie: V tento deň, z dôvodu konania púte na Kalvárii, večerná svätá omša o 17:00 vo farskom kostole sv. Michala Archanjela nebude. Pre minimálny záujem, autobus z Koplotoviec nepôjde a nebude ani pešia procesia od kasární. Krížová cesta sa nebude organizovane konať, nakoľko tento deň je mariánskym sviatkom, a preto začiatok bude až pri Lurdskej jaskyni o 18:30 modlitbou posvätného slávnostného ruženca. Pred začiatkom sv. omše sa spoločne pomodlíme Loretánske litánie a po nich bude nasledovať slávnostná svätá omša o 19:00. Po skončení sv. omše budeme pokračovať sviečkovým sprievodom cez Vinohradskú ulicu do farského kostola, kde zavŕšime slávenie Eucharistickým požehnaním. Prosíme Vás, aby ste si priniesli so sebou sviečky, a taktiež prosíme farníkov, aby si v tento
    deň vyzdobili okná obrázkami Panny Márie a zapálili sviece v uliciach, ktorými bude procesia prechádzať. Autobus bude pristavený pri farskom kostole až po skončení slávenia a odvezie farníkov na Novú Štvrť a do Petra.
  2. NEDEĽA 18.augusta – obnovenie tradičnej zámskej púte na zámok po 20 rokoch: V tento deň, z dôvodu konania púte na Zámok, doobedné sväté omše o 9:00 a 10:30 vo farskom kostole sv. Michala Archanjela nebudú! Zámska púť začne vo Farskom kostole o 8:30 Loretánskymi litániami a po litániách pôjde pešia púť – procesia s dychovkou na zámok, kde o 9:00 bude slávnostná svätá omša na nádvorí zámku s obradom požehnania obnovenej zámockej kaplnky. Po skončení svätej omše, bude možnosť organizovanej prehliadky hlohovského zámku s odborným výkladom pracovníkov múzea za symbolický poplatok.