Poklady Slovenska

Nadácia VÚB vyhlásila 11. ročník hlasovacej súťaže Poklady Slovenska, prostredníctvom ktorej na základe on-line hlasovania, víťazný projekt dostane dotáciu na záchranu alebo reštaurovanie pamiatky. Do najužšieho výberu 9 pamiatok z celého Slovenska sa dostal aj náš gotický portál farského kostola sv. Michala Archanjela v Hlohovci. Hlasovanie je bezplatné a prebieha na stránke: www.nadaciavub.sk/poklady/ ešte do 31.05.2020. Prosíme túto informáciu posunúť ďalej a zdieľať na sociálnych sieťach. Prosíme a ďakujeme veľmi pekne za Váš hlas.

Gotický portál
Vzácny, vyše 600-ročný gotický portál farského kostola sv. Michala archanjela v Hlohovci je jediným gotickým portálom na záp. Slovensku so zachovanou kamenárskou úpravou. Tá je príkladom vplyvu českej gotiky na našom území. Heraldický znak odkazuje na donora Mikuláša Konta, uhorského palatína a zemepána Hlohovca. Keďže bol kostol viackrát prestavaný, vnútornú stranu portálu vypĺňa mladší renesančný portál a neogotický tympanon s kruhovým otvorom a rozetami. Vzácna sochárska výzdoba portálu bola značne znehodnotená vandalmi a prinavrátenie jej umeleckých hodnôt si vyžaduje odbornú obnovu.