Slávenie Veľkej noci

Vo Veľkonočnom trojdni sa slávi liturgia špeciálne:

  • na Zelený štvrtok bude sv. omša iba večer o 18:30;
  • na Veľký piatok sa budeme o 9:00 modliť krížovú cestu ulicami mesta. Začiatok je pre naším kostolom a postupne sa pôjde až na Kalváriu na citoríne. Popoludní o 15:00 budú liturgické obrady Veľkého piatku. Kostol k poklone Najsätejšej sviatosti bude v piatok otvorený do 19:00. Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Zdržujeme sa mäsitých pokrmov a postíme sa (môžeme sa najesť raz do sýta a okrem toho ešte dvakrát môžeme zjesť niečo málo). To platí pre dospelých a zdravých ľudí (18 – 60 rokov), ostatní (od 14 rokov) sa zdržujú mäsitých pokrmov;
  • na Bielu sobotu ráno o 8:00 sa budeme modliť ranné chvály. Po nich vyložíme Najsvätejšiu sviatosť k poklone až do 19:00. Sv. omšu Veľkonočnej vigílie budeme sláviť v sobotu o 19:30. Prineste si sviece na obnovu krstných sľubov;
  • nedeľu budú sv. omše ako zvyčajne.

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu) možno získať:

  • na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním alebo spevom hymnu Ctíme túto Sviatosť slávnu;
  • na Veľký piatok za nábožnú účasť poklony krížu;
  • na Veľkonočnú vigíliu za obnovu krstných sľubov.