Sviečka za nenarodené deti: Rozsvieťme Slovensko!

Sviečku za nenarodené deti: Rozsvieťme Slovensko!

Fórum života po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Tento ročník je už 20. v poradí! Pozývame vás v čase okolo 2. novembra na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť pred kostolom alebo v zadnej časti kostola. Cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom. Vďaka vám budeme môcť naďalej spájať tých, ktorí chcú, s tými, čo vedia, pre tých, ktorí to potrebujú.