Tábor MINFA

Tábor MINFA

Tábor MINFA

Ak sa chceš priblížiť k Bohu, spoznať nových kamarátov a zažiť nové dobrodružstvá, prihlás sa na miništrantský tábor MinFa, na ktorý Ťa srdečne pozývajú bohoslovci bratislavského seminára. Tábor bude v termíne od 3. do 9. júla a od 10. do 16. júla. Cena tábora je 40 €.

Prihlás sa u svojho pána farára alebo na minfa.sk.

Stručné informácie o tábore pre kňazov:

  • Tábory sa uskutočnia na miestach: Častá, Horné Orešany, Trstín, kde budú miništranti rozdelení podľa nášho uváženia. Budeme sa snažiť rozdeliť ich podľa farností, z ktorých pochádzajú.
  • Cieľom táborov je povzbudiť miništrantov ku kňazskému povolaniu, priviesť ich k hlbšiemu vzťahu k Bohu, rozvíjať ich vedomosti ohľadom liturgie a katolíckej viery, pomôcť im spoznať nových miništrantov z iných farností.
  • Nakoľko chceme prístup k tomuto táboru umožniť aj miništrantom zo sociálne slabších rodín, prosíme Vás o spoluprácu. Ak takýchto poznáte, odporučte im, nech sa prihlásia a poplatok prispôsobíme podľa konkrétnych možností po dohode s Vami. Ak by bolo možné aj Vám
    nejakým spôsobom prispieť, budeme vďační. Zároveň Vás prosíme o modlitby za nové kňazské povolania a za letné MinFa tábory.

Ďakujeme.
Bohoslovci Marek Vávra, Milan Jaroš, Daniel Kremnický
kontakt: ​minfa@minfa.com​ , 0914 250 599; 0948 042 797