Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Zajtra, v pondelok 18. októbra, deti z cirkevnej základnej školy a materskej školy sa zapoja do celosvetovej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec 2021. Svätý ruženec sa budú spoločne modliť vo svojich triedach o 9:00. Komu sa dá, a chce, môže sa duchovne pripojiť.

Taktiež zajtra – tretí pondelok v mesiaci, bude vo farskom kostole večerná svätá omša o 17:00 ku cti blahoslaveného don Titusa Zemana, kňaza a mučeníka.

V piatok 22. októbra o 18:00 bude v kostole Ducha Svätého – Špitáliku pravidelná svätá omša ku cti svätého Šarbela. Po svätej omši budu litánie a ruženec ku cti tohto svätca.

Budúcu nedeľu je misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. V našom kostole sa zbierka použije na podporu františkánskych misií (hlavne v Rusku). Vo farských kostoloch bude zbierka zvlášť venovaná kresťanom v Keni, ktorí sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Drahí bratia bratia a sestry srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021. Témou je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk.

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑