Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Drahí bratia a sestry.

V sobotu od poludnia začíname sláviť františkánsky sviatok Panny Márie Anjelskej (Porciunkulu). Od tohto času je možné získať úplne odpustky návštevou
františkánskeho alebo farského kostola, kde je potrebné pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha. Taktiež je potrebné byť v milosti posväcujúcej a prijať sv. prijímanie, pomodliť sa na úmysel sv. otca napr. Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu. Koho ťaží ťažký hriech má sa pred sv. prijímaním vyspovedať. Slávnostnú sv. omšu budeme sláviť v sobotu večer a po nej bude jednoduché pohostenie – agape.

Takto pred rokom sme Vás prosili o pomoc pri financovaní opráv v kostole a kláštore. Chceme sa Vám všetkým teraz úprimne poďakovať za vašu štedrosť. V roku 2019 sme vyzbierali 19 929,91 € a v roku 2020 6 613,93 €. Výmena okien nás stála 13 112,78 €, rekonštrukcia toalety 8 983,- €, výmena ventilov kúrenia 629,- €, oprava kanalizácie a ďalšie menšie opravy 1 479,60 €. Spolu nás opravy stáli 24 204,38 €. Ďalej plánujeme urobiť novú skriňu v sakristii na liturgické oblečenie, dať urobiť prieskumy kostola podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu, niektoré časti vymaľovať. Ešte raz veľká vďaka.

Povinnosť šachovnicového sedenia počas bohoslužieb sa mení na odporúčanie. Naďalej však zostáva v platnosti povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a hromadných podujatiach, a teda aj v kostoloch. Sväté prijímanie sa od soboty 20. júna naďalej prednostne podáva do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk. Sväté prijímanie na ruku sa bude rozdávať vpredu pred oltárom, sv. prijímanie do úst sa bude rozdávať pri bočnom vchode z chodby. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa o barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Veriacich prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk. Naďalej je potrebné dezinfikovať si ruky pri vstupe a nepodávajú sa ruky. Pre osoby staršie ako 65 rokov odporúčame nedeľné sväté omše: o 8:15 v našom kostole, o 7:00 vo farskom kostole a o 7:30 v Špitáliku. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách. Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑