Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Drahí bratia a sestry.

Bratstvo laických dominikánov srdečne pozýva do Kostolíka Ducha Svätého dňa 18. februára o 12:30 na svätú omšu.

V sobotu 23. februára so začiatkom o 9:15 sa uskutoční v Kostole Ducha Svätého stretnutie Modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia a ctiteľov tohoto svätca, stretnutie bude ukončené sv. omšou. Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne pozývame.

Občianske združenie Bétel vás pozýva na 58. HC.Chvály, ktoré sa uskutočnia taktiež v sobotu 23. februára o 18:00 v Empírovom divadle v
Hlohovci. Súčasťou programu bude modlitba chvál, ktorou nás bude sprevádzať Kapela BÉTEL, modlitby príhovoru a talkshow na tému: Mužská a ženská spiritualita, čistota. Tešíme sa na Vás.

Vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň a ďakujem všetkým ochotným farníkom a farníčkam pri príprave a organizovaní Národného týždňa manželstva v našej farnosti. Prosíme vás o príspevok 2% z dane na naše občianske združenie Františkanika, ktoré slúži na opravy našich kláštorov a kostolov. Tlačiva s údajmi nájdete na www.frantiskani.sk alebo v sakristii.

Gymnázium svätého Cyrila a Metoda v Nitre otvára pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2019/2020 dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu osemročného štúdia a jednu triedu päťročného bilingválneho štúdia. Prihlášku na bilingválne štúdium treba podať na základnej škole, ktorú žiak navštevuje do 20. februára a prihlášku na štvorročné a osemročné štúdium treba podať do 10. apríla.

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑