Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Drahí bratia a sestry.

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí do kampane Milión detí sa modlí svätý ruženec v piatok 18. októbra. Deti z našej Cirkevnej základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci sa budú spoločne modliť svätý ruženec o 10:00 vo farskom kostole, kde po skončení bude mať prednášku o misiách a o Indii páter Martin Madassery, SVD misionár z Indie pôsobiaci v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii.

Komunitné centrum Samaria v Hlohovci, v rámci tej istej celosvetovej modlitby „Milión detí sa modlí ruženec“ pozýva rodičov a ich deti v piatok v čase od 10:00 do 16:00, aby sa prišli pomodliť túto modlitbu do priestorov Komunitného centra Samaria na Podzámskej ulici (v budove starej fary) pred sochou Panny Márie. Viac informácii na plagátiku.

Na budúcu sobotu 19. októbra o 9:15 sa uskutoční v Kostole Ducha Svätého – Špitáliku stretnutie Modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia a ctiteľov tohoto svätca. Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne pozývame.

Budúca nedeľa je misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu 20. októbra farskú svätú omšu o 9:00 vo farskom kostole v Hlohovci bude celebrovať vdp. Tibor Sloboda – náš výpomocný duchovný, ktorý sa v tento deň dožíva životného jubilea 50 rokov. Aj touto svätou omšou chceme poďakovať najdobrotivejšiemu Bohu za dar jeho života, dar viery a za svedectvo jeho kňazského života.

Pastoračné centrum krTko aj v tomto školskom roku otvára krúžky, na ktoré sa môžete prihlásiť priamo v pastoračnom centre alebo telefonicky. Všetky potrebné informácie nájdete na nástenke. Všetci ste srdečne vítaní.

Posledný týždeň sa v rámci zbierky na opravu kostola a kláštora vyzbieralo 339,73 €, tiež sa podarilo dotiahnuť návrh a výber materiálov na rekonštrukciu toalety pri sakristii. Všetkým vám patrí veľká vďaka a prosíme za vás v našich modlitbách.

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑