umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Úmysly svätých omší na mesiace október, november a december budeme zapisovať zajtra, v pondelok 18. septembra o 17:00 v sále kláštora.

Stretnutie františkánskych terciárov sa bude konať v našom františkánskom kostole na budúcu sobotu 23. septembra; o 9:00 bude modlitba posvätného ruženca a o 9:30 bude nasledovať svätá omša.

V krátkosti z farských oznamov:

  • pán dekan vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať a ďakujem všetkým ochotným farníkom a farníčkam pri príprave, organizovaní a priebehu ľudových misií, ktoré dnes končia vo farskom kostole;
  • mimoriadne už v utorok 19. septembra o 18:00 bude v Špitáliku pravidelná sv. omša ku cti sv. Šarbela;
  • v dňoch od 21. do 23. septembra v Špitáliku sa bude konať duchovná obnova Modlitbového spoločenstva sv. pátra Pia; srdečne pozývame všetkých členov Modlitbového spoločenstva a ctiteľov tohto svätca; program je na nástenke;
  • Svätomichalské hodové slávnosti budú v nedeľu 1.októbra.

Prajeme vám požehnanú nedeľu.

Br. Augustín Peter Hlavina, OFM
Správca kostola