umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Blíži sa slávnosť sv. Františka, sláviť ju budeme na budúci pondelok 3. októbra večer sv. omšou a obradom Tranzitus. Ako príprava na túto slávnosť sa od soboty 1. októbra pred večernou sv. omšou o 17:30 budú modliť Ruženec sv. Františka bratia a sestry Terciári.

V mesiaci október môžu úplné odpustky získať tí, čo sa modlia Posvätný ruženec v kostole, kaplnke, v rodine alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. pomodliť sa päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Posvätný ruženec sa modlíme pred sv. omšami.

V krátkosti z farských oznamov:

  • v pondelok je sv. omša o 17:00 s pobožnosťou ku cti bl. ses. Zdenky Schelingovej;
  • prvé stretnutie birmovancov bude v kostole Ducha Svätého v utorok 27. septembra chlapci o 18:00 a dievčatá vo štvrtok 29. septembra o 18:30;
  • vo štvrtok 29. septembra sa vo farskom kostole slávi titul kostola sv. Michala Archaniela; večernú sv. omšu bude celebrovať náš br. Karol Švarc, OFM; v nedeľu 2. októbra sa na Svätomichalské hodové slávnosti bude slávnostnú sv. omšu vo farskom kostole o 9:00 celebrovať gvardián br. Augustín Hlavina, OFM; v tieto dni vo farskom kostole je možnosť získať úplné odpustky;
  • v nedeľu 2. októbra bude vo farskom kostole o 19:00 organový koncert; predstaví sa Mgr. art. Juraj Mičúnek – hlavný organista vo farskom pútnickom kostole Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie v Topoľčanoch; vstup je dobrovoľný.

Želáme vám požehnaný týždeň.

Br. Augustín Peter Hlavina, OFM
Správca kostola