Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Drahí bratia a sestry.

Ľuďom v hmotnej núdzi sa v rámci zbierky na katolícku charitu vyzbieralo 1 355,74 €. Všetkým darcom vyprosujeme veľa Božieho požehnania.

Srdečne pozývame všetkých farníkov dnes v nedeľu 8. decembra o 15:00 pri Lurdskej jaskyni na Kalvárii na mestskom cintoríne v Hlohovci na odprosujúcu pobožnosť s požehnaním obnovených sôch Panny Márie Lurdskej a sv. Bernadety v predvečer slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá sa tento rok presúva na pondelok 9. decembra. Slávnostným kazateľom bude brat Augustín Peter Hlavina, OFM. Pred pobožnosťou už o 14:30 bude modlitba posvätného ruženca pre Lurdskou jaskyňou.

V pondelok 9. decembra, v deň na ktorý je preložená slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sväté omše v našom kostole budú ako v bežný pracovný deň. Deti z Materskej školy na Fraštackej ulici pozývajú na program „Betlehemské svetielko“. Vystúpenie sa uskutoční v našom františkánskom kostole vo štvrtok 12. decembra o 16:00.

Podobne žiaci cirkevnej Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci vás srdečne pozývajú na Vianočný benefičný koncert pod názvom „Vonku zima, telo v nás“, tiež vo štvrtok 12. decembra vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Hlohovci o 15:30.

Pozývame vás na rorátne sv. omše u františkánov, ktoré sa budú konať sobotu 14. a 21. decembra ráno o 7:00. Zároveň ste všetci pozvaní po sv. omši na spoločné agape – raňajky do sály kláštora.

Podobne rorátne sv. omše budú aj každú stredu o 6:30 vo farskom kostole svätého Michala Archanjela, venované predovšetkým deťom.
Laickí dominikáni srdečne pozývajú do Kostola Ducha Svätého – Špitálika v piatok 13. decembra o 12:15 na modlitbu posvätného ruženca a o 12:45 na svätú omšu.

Na budúcu sobotu 14. decembra so začiatkom o 9:15 sa uskutoční v Kostole Ducha Svätého – Špitáliku stretnutie Modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia a ctiteľov tohoto svätca. Stretnutie bude ukončené svätou omšou so začiatkom o 11:00. Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne pozývame.

25. ročník koledovania Dobrej Noviny sa bude konať 28. decembra. Deti, ktoré majú záujem sa zapojiť do tejto tradičnej dobročinnej akcie pozývame na nácvik koledovania: 13. a 21. decembra o 16:00 na farský úrad v Hlohovci.

Úmysly sv. omší budeme zapisovať na mesiace január až marec budúci pondelok 16. decembra o 17:00 v sále kláštora.

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑