Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Drahí bratia a sestry.

Od stredy 6. mája sú obnovené verejné bohoslužby – sväté omše sú vo farnosti Hlohovec v obvyklých časoch, ale s mimoriadnymi opatreniami a so zachovaním všetkých hygienických predpisov.
Preto vás prosíme, aby ste nosili rúška a dezinfikovali si ruky pri vstupe do kostola. V kostole zaujmite miesta na kraji lavíc a na stoličkách, aby sme dodržali 2m rozostupy. Označené lavice nechajte voľné. Ak už v kostole nebudú voľné stoličky znamená to, že sme zaplnili kapacitu kostola a ostatní budú musieť ostať pred kostolom tiež v 2m rozostupoch.

  • Sv. omše sú tiché a bez kázne.
  • Sv. prijímanie sa podáva na ruku. Kňaz prejde kostolom a príde ku každému, aby ste nemuseli opúšťať pri sv. prijímaní svoje miesta. Sv. prijímanie sa bude rozdávať aj pred kostolom.
  • Po sv. omši vychádzajte z kostola tiež tak, aby ste sa pri dverách nezhlukovali.
  • Sv. omše o 8:15 v našom kostole, o 7:00 vo farskom kostole a o 7:30 v Špitáliku sú pre veriacich, ktorí sú starší ako 65 rokov.
  • Spovedáme počas sv. omší okrem nedele.
  • Kostol budeme otvárať pol hodinu pred sv. omšou.
  • Adorácie v utorok a štvrtok zatiaľ nebudú.
  • Sviatosť birmovania sa presúva na jeseň 2020 a prvé sv. prijímanie pre žiakov ZŠ Arpáda Felcána bude tiež až v septembri.
  • Naďalej platí, že veriaci nie sú povinní zúčastniť sa nedeľnej sv. omše.

Nadácia VÚB vyhlásila 11. ročník hlasovacej súťaže Poklady Slovenska, prostredníctvom ktorej víťazný projekt dostane dotáciu na reštaurovanie pamiatky. Do najužšieho výberu 9 pamiatok z celého Slovenska sa dostal aj náš gotický portál farského kostola sv. Michala Archanjela. Hlasovanie je bezplatné a prebieha na stránke: nadaciavub.sk/poklady od 18. – 31. mája. Prosíme a ďakujeme veľmi pekne za Váš hlas.

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Všetkých darcov nech Boh požehná.

Prosíme a ďakujeme za vašu ohľaduplnosť a trpezlivosť.

Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online:

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie svätej omše:

  • ráno o 08:30 a večer o 18:00.

PRIPOMÍNAME, ŽE ZA SÚČASNÝCH MIMORIADNYCH OKOLNOSTÍ, NAJMÄ PRE FYZICKÚ A MORÁLNU NEMOŽNOSŤ, VERIACI NIE SÚ POVINNÍ ZÚČASTNIŤ SA NA SVÄTÝCH OMŠIACH A TO AJ V NEDEĽU! Hlavne starí a chorí ľudia nech zostávajú doma.

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑