umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Minulý týždeň sa vyzbieralo na náš seminár v Bratislave 1 017,17 €. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

Na budúci týždeň budeme mať v Bratislave provinciálnu kapitulu, na ktorej budeme voliť nové vedenie našej františkánskej provincie na Slovensku – prosíme o vaše modlitby.

Na budúcu sobotu 21. mája si chceme pripomenúť 323 rokov od posviacky nášho kostola. O 14:00 bude doprevádzaná prehliadka kostola s výkladom; potom v parku bude občerstvenie – agape a na záver večer o 18:30 bude slávnostná sv. omša. Toto popoludnie, hlavne agape, je pre nás čas, ktorý chceme stráviť s vami, viac sa poznať a tiež príležitosť ako vám vyjadriť vďaku, že ste naši veriaci z nášho kostola. Srdečne vás všetkých pozývame.

V krátkosti z farských oznamov:

  • Združenie kresťanských seniorov Slovenska klub Hlohovec Vás srdečne pozýva osláviť 25. výročie vzniku klubu ZKS v Hlohovci a prijatie blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej za patrónku klubu. Slávnosť sa uskutoční v pondelok 16. mája vo farskom kostole o 10:00.
  • v pondelok bude večerná sv. omša s pobožnosťou k blah. don Titusovi Zemanovi;
  • v piatok je večerná sv. omša pre birmovancov;
  • v nedeľu 22. mája o 18:00 vo Špitáliku bude sv. omša ku cti sv. Šarbela;
  • na budúcu nedeľu 22. mája bude vo farskom kostole o 10:30 prvé sv. prijímanie pre deti z Šiestej Základnej školy na Podzámsej ul.; koho sa to týka, prosíme pozrite si farské oznamy s presnejšími informáciami;
  • rodičia ešte môžu zapísať deti do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice v Hlohovci na školský rok 2022/2023. Informácie na cmshlohovec.sk;
  • pozývame na duchovnú obnovu s otcom Jamesom Manjackalom – katolíckym kňazom a misionárom milosrdenstva z Indie, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. – 19. júna v Sporta Aréne v Hlohovci.

Prosíme, aby tí ktorí chcú prijať eucharistiu do úst išli na sv. prijímanie v Lurdskej kaplnke, alebo na konci radu.

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola