Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Drahí bratia a sestry.

Verejné sv. omše sa do odvolania neslávia z dôvodu ochrany pred nakazením sa koronavírusom. Jednotlivé úmysly sv. omší slúžime súkromne v predpísané dni a časy v našej kláštornej kaplnke.
Môžte byť s nami duchovne spojení modlitbou, alebo sledovaním sv. omší v TV, rádiu alebo na internete.
Svätú spoveď je potrebné dohodnúť priamo s kňazom, ktorý je v kostole prítomný:

  • v týždni od 6:45 do 7:30 a od 18:30 do 19:00,
  • v stredu od 6:45 do 7:30 a od 17:30 do 18:00,
  • v nedeľu od 8:15 do 8:45, od 11:00 do 11:30 a od 18:30 do 19:00.

Je potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti (vzdialenosť 1,5 metra), dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu. V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek a pod.

Kostol je otvorený po mrežu od 6:45 do 19:00, respektíve v stredu do 18:00.

Chceme Vás poprosiť, ak ste majiteľmi starých, historických fotografií, na ktorých je zachytený františkánsky kostol, kláštor, jeho interiér alebo exteriér, zvony alebo bratia františkáni, ktorí tu v minulosti pôsobili, prosíme vás, či by ste nám tieto fotografie mohli poskytnúť na ich zdigitalizovanie a historické bádanie. Bližšie informácie vám poskytne br. František Mária osobne alebo prostredníctvom e-mailu (fkadlecik@gmail.com).

Prosíme vás o príspevok 2% z dane na naše občianske združenie Františkanika, ktoré slúži na opravy našich kláštorov a kostolov. Tlačiva s údajmi
nájdete na frantiskanihc.sk alebo v sakrstii.

Veriacich pozývame k sledovaniu svätých omší cez vysielanie TV LUX:

  • pondelok – piatok: 07:00, 12:00, 19:00
  • sobota: 07:00, 18:00
  • nedeľa 22.03.2020: 10:00, 18:00

Štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX vo štvrtok o 20:20.
Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online:

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie svätej omše:

  • ráno o 08:30 a večer o 18:00.

Pripomíname, ŽE ZA SÚČASNÝCH MIMORIADNYCH OKOLNOSTÍ, NAJMÄ PRE FYZICKÚ A MORÁLNU NEMOŽNOSŤ, VERIACI NIE SÚ POVINNÍ ZÚČASTNIŤ SA NA SVÄTÝCH OMŠIACH A TO AJ V NEDEĽU! Hlavne starí a chorí ľudia nech zostávajú doma.

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑