Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Drahí bratia a sestry.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca – Halier svätého Petra.

Občianske združenie Bétel vás pozýva na 62. HC. Chvály, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 16. júna o 17:00 v Empírovom divadle v Hlohovci. Súčasťou programu bude modlitba chvál, ktorou nás bude sprevádzať Kapela BÉTEL, modlitby príhovoru a slovo na tému: “Myseľ otroka.” Tešíme sa na Vás.

Úmysly sv. omší budeme zapisovať na mesiace júl až september zajtra v pondelok 17. júna o 17:30 v sále kláštora.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše sú ako v pracovný deň 7:00 a 18:30. Na konci večernej sv. omše sa bude konať v rámci kostola procesia. Tento deň je možné získať úplne odpustky. Okrem obvyklých podmienok je potrebné zúčastniť sa na recitovaní, alebo speve hymnu Ctime túto Sviatosť slávnu. Štvrtková večerná adorácia nebude.

Detský divadelný súbor Ľalia pri našej cirkevnej ZŠ sv. Jozefa v Hlohovci nás srdečne pozýva na divadelné predstavenie, ktoré si pre nás pripravil aj tento rok s názvom „Sedem zhavranelých bratov“. Predstavenie pre širokú verejnosť bude vo štvrtok 20. júna o 16:00 v Epmírovom divadle v Hlohovci. Vstup je voľný.

Na budúci piatok 21. júna o 15:45 v kostole Ducha Svätého – Špitáliku bude preskúšanie birmovancov –vedomostný test. Účasť všetkých birmovancov je povinná. Na nástenke je aj podrobný program poslednej prípravy pre birmovancov.

Pozývame všetkých, čo veria v silu modlitby na stretnutie modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia, ktoré sa uskutoční na budúcu sobotu 22. júna v kostole Ducha Svätého (Špitáliku) so začiatkom o 9:15. Stretnutie bude ukončené svätou omšou.

Na budúcu nedeľu 23. júna pri detskej svätej omši o 10:30 vo farskom kostole bude slávnostné Te Deum na konci školského roka.

Vonkajšia slávnosť Svätopeterských hodov bude v nedeľu 30. júna. Svätá omša bude o 10:30. na futbalovom štadióne v Petre. Všetci ste srdečne pozvaní.

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑