Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

  • kapacita kostola je 180 ľudí;
  • sedíme na vyznačených miestach tak, aby okolo nás bolo vždy jedno miesto voľné, hlavne aj v lavici pred nami a za nami (šachovnicovo);
  • dezinfikujeme si ruky, nosíme respirátory alebo rúška, dodržujeme rozostupy 2 m;
  • sv. prijímanie sa podáva na ruku;
  • spovedáme v sále kláštora počas sv. omší okrem nedele;
  • od dnes nás viaže účasť na nedeľnej sv. omši (samozrejme kto je chorý alebo má slabú imunitu, či obavu z nákazy, nemusí prísť do kostola)

Všetkým chceme poďakovať za vašu štedrosť pri mimulotýždennej zbierke na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 815,47 €.

V pondelok 5. júla je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú v našom kostole ráno o 7:00 a večer 18:30.

Na bočnej chodbe sme vyvesili úmysly sv. omší na júl, august a september, prosím ak nájdete chybu nahláste ju v sakristii.

Upozorňujeme, že tieto štyri júlové nedele, bude vo farskom kostole pri sv. omši o 10:30 prvé sv. prijímanie. Koho sa to týka, venujte pozornosť farským oznamom a tiež prosíme, aby ste túto sv. omšu uprednostnili pre rodiny prvoprijímajúcich detí.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si v sakristii knihu pre deti „Moja knižka o svätej omši“. Je to kniha zameraná na katechézu detí o Eucharistii a celkovo o sv. omši, vhodná pre deti vo veku okolo 10 rokov. A pre dospelých, knihu o Hlohovci a okolí. Je zaujímavá hlavne mnohými leteckými fotografiami. (Knihy stoja 9 a 23 Eur).


Sväté omše je možné sledovať

Sväté omše je možné počúvať


Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑