Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Drahí bratia a sestry.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v tomto roku s ústredným mottom: „Preukázali nám neobyčajnú láskavosť“ (Sk 28,2).

V stredu 22. januára o 18:00 bude v kostole Ducha Svätého – Špitáliku pravidelná svätá omša ku cti svätého Šarbela Makhlufa. Po svätej omši nasleduje duchovný program: litánie a svätý ruženec ku cti sv. Šarbela, uctenie si prvostupňových relikvií sv. Šarbela a pomazanie olejom sv. Šarbela. Svätú omšu celebruje vdp. Tibor Sloboda.

Na budúcu sobotu 25. januára so začiatkom o 9:15 sa uskutoční v Kostole Ducha Svätého – Špitáliku stretnutie Modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia a ctiteľov tohoto svätca. Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne pozývame.

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Na území našej arcidiecézy máme 17 škôl zriadených arcidiecézou. Okrem toho tu pôsobí 5 škôl zriadených rehoľami. Zbierka slúži pre všetky katolícke školy, zriadené Trnavskou arcidiecézou i rehoľnými spoločenstvami. Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy túto zbierku. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Od utorka sme začali prerábať toaletu za sakristiou, práce potrvajú niekoľko týždňov. V prípade potreby Vám kostolník otvorí dvere k toalete na chodbe pri sále kláštora.

Pozývame mladých od 15 rokov na zimnú GIFRU – stretnutie Františkánskej mládeže, ktoré sa uskutoční v dňoch od 31. januára do 03. februára (počas polročných prázdnin) v Mútnom na Orave. Témou stretnutia sú slová Písma: „Slobodu nám vydobil Kristus… nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.“ (Gal 5,1). Bližšie informácie a prihlášku nájdete na internetovej stránke frantiskani.sk. Zaregistrovať sa treba do 25. januára.

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑