Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Drahí bratia a sestry.

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca – ľudovo nazývaná „halier svätého Petra“. Ďakujeme vám za vašu štedrosť.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci október. O 15:00 bude vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej na poklonu. Zároveň bude večeradlo s Pannou Máriou. O 16:00 bude ukončenie litániami a Eucharistickým požehnaním.

Na budúcu sobotu dňa 10. októbra so začiatkom o 9:15 sa uskutoční v Kostole Ducha Svätého – Špitáliku stretnutie Modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia a ctiteľov tohoto svätca. Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne pozývame.

Na budúcu nedeľu 11. októbra pri doobedňajších svätých omšiach vo Farskom kostole zavíta riaditeľ Rádia Mária na Slovensku vdp. Martin Jarábek, ktorý nám predstaví činnosť tohto kresťanského rádia.

V súvislosti s protipandemickými obmedzeniami Vás chceme informovať, že:

 • kostol budeme otvárať iba 10 min. pred sv. omšou;
 • do kostola môže prísť iba 50 ľudí vrátane kňaza a asistencie;
 • musíme si dezinfikovať ruky, mať rúška zakrývajúce ústa aj nos;
 • nepoužívame sväteničky
 • sedíme šachovnicovým spôsobom;
 • sv. omše budú tiché a bez kázne;
 • nedávame si znak pokoja;
 • sv. prijímanie sa podáva prednostne na ruku;
 • adorácie nebudú;
 • sv. ruženec sa bude modliť po sv. omši;
 • spovedáme v sále kláštora;
 • slávnosť sv. Františka tento rok budeme sláviť súkromne;
 • nebudú ani plánované akcie na 3. októbra.

Drahí bratia a sestry, hlavne chceme poprosiť, aby rizikové skupiny ľudí, tí ktorí sú chorí, alebo majú zníženú imunitu ostali doma a do kostola nechodili. Sv. omše sa opäť budú dať sledovať v televízii a prostredníctvom internetu. Je potrebné uvedomiť si, že keď nepôjdem do kostola ja, lebo som chorý, niekto iný zdravý sa zasa namiesto mňa do kostola dostane. Veľmi prosíme k ústretovosti, pochopeniu, ohľaduplnosti a kresťanskému správaniu, hlavne v nedeľu, kedy limit 50 osôb je určite nepostačujúci. Nemôžme tento limit prekročiť. Veľmi Vás prosíme o pochopenie a rozumnosť.

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑