umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Dnes sa sa koná zbierka katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Vo štvrtok 25. mája večer, vás pozývame na slávenie tzv. Dňa Greccio, ktorým si pripomenieme udalosť prvých jasličiek v dejinách, ktoré slávil sv. Františkom v roku 1223. O 17:30 bude adorácia s ružencom; 18:20 krátky film o udalostiach v Greccio; 18:30 votívna sv. omša o Božom vtelení. Zároveň počas tohto slávenia sa bude konať zbierka na pomoc ľudom v Sýrii – okolie mesta Aleppo, o ktorých sa starajú naši bratia františkáni. Finančný dar bude odovzdaný priamo im. Bližšie informácie sú na plagáte.

V sobotu 27. mája o 18:30 vás srdečne pozývame na slávnostnú vigíliu Zoslania Ducha Svätého. Počas nej zaznejú starozákonné čítania v angličtine, nemčine, španielčine a taliančine, ako i spevy Taizé. Po svätej omši bude krátka adorácia do 20:00.

V krátkosti z farských oznamov:

  • dnes 21. mája sa koná tradičná púť na Urbánka. O 16:00 vo farskom kostole budú Loretánske litánie. Potom pôjde procesia s dychovkou na Urbánka, kde bude sv. omša o 17:00. V tento deň večerná svätá omša vo Farskom kostole nebude;
  • v pondelok 22. mája o 18:00 bude v Kostole Ducha Svätého pravidelná sv. omša ku cti sv. Šarbela, ktorú bude naživo vysielať RÁDIO MÁRIA;
  • v sobotu 27. mája so začiatkom o 9:15 sa uskutoční v Kostole Ducha Svätého stretnutie Modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia a ctiteľov tohoto svätca. Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne pozývame.

Prajeme vám požehnaný veľkonočný čas.

Br. Augustín Peter Hlavina, OFM
Správca kostola