Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Drahí bratia a sestry.

Sv. spoveď je možné vykonať dnes popoludní v našom a tiež farskom kostole od 13:30 do 16:00. V pondelok, utorok a stredu pri sv. omšiach. Od zeleného štvrtka už spovedať nebudeme.

Sv. prijímanie chorým po domoch pôjdeme zaniesť až po veľkej noci. Je to z praktických a liturgických dôvodov.

Utorková celodenná adorácia, vešpery a Antonková pobožnosť nebude.

Vo Veľkonočnom trojdni sa slávi liturgia špeciálne:

  • na Zelený štvrtok bude sv. omša iba večer o 18:30;
  • na Veľký piatok sa budeme o 9:00 modliť krížovú cestu ulicami mesta. Začiatok je pre naším kostolom a postupne sa pôjde až na Kalváriu na citoríne. Popoludní o 15:00 budú liturgické obrady Veľkého piatku. Kostol k poklone Najsätejšej sviatosti bude v piatok otvorený do 19:00. Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Zdržujeme sa mäsitých pokrmov a postíme sa (môžeme sa najesť raz do sýta a okrem toho ešte dvakrát môžeme zjesť niečo málo). To platí pre dospelých a zdravých ľudí (18 – 60 rokov), ostatní (od 14 rokov) sa zdržujú mäsitých pokrmov;
  • na Bielu sobotu ráno o 8:00 sa budeme modliť ranné chvály. Po nich vyložíme Najsvätejšiu sviatosť k poklone až do 19:00. Sv. omšu Veľkonočnej vigílie budeme sláviť v sobotu o 19:30. Prineste si sviece na obnovu krstných sľubov;
  • v nedeľu budú sv. omše ako zvyčajne.

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu) možno získať:

  • na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním alebo spevom hymnu Ctíme túto Sviatosť slávnu;
  • na Veľký piatok za nábožnú účasť poklony krížu;
  • na Veľkonočnú vigíliu za obnovu krstných sľubov.

Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice, na Vinohradníckej 9, pozýva rodičov a deti od 3 do 6 rokov na Deň otvorených dverí zajtra 15. apríla od 9:30 do 11:00.

Občianske združenie Šťastné slniečka v spolupráci s občianskym združením Samária si Vás dovoľujú pozvať na benefičný predaj ručných prác s tematikou veľkej noci, ktorý sa bude konať v stredu 17. apríla od 14:00 do 17:00 v priestoroch Samárie. Výťažkom pomôžeme chorej Tamarke. Viac Viac informácii na plagáte.

Prosíme vás o príspevok 2% z dane na naše občianske združenie Františkanika, ktoré slúži na opravy našich kláštorov a kostolov. Tlačiva s údajmi nájdete na www.frantiskani.sk alebo v sakristii.

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑