umysly-ofm stiahnuť

Oznamy

Všetkých pozývame spolu s nami sláviť sviatok sv. Antona, významného františkánskeho svätca vo štvrtok 13. júna. Pri sv. omšiach budeme svätiť ľalie, ktoré prosíme, aby ste si priniesli. Budeme predávať „Chlieb sv. Antona“ na podporu núdznych a taktiež požehnáme deti v kostole.

Vo štvrtok 13. júna bude večerná sv. omša doprevádzaná spevmi Taizé a po nej bude Eucharistická adorácia.

Úmysly na sv. omše na mesiace júl, august a september, budeme zapisovať o týždeň v pondelok 17. júna o 17:00 v sále kláštora.

V krátkosti z farských oznamov:

  • Všetkých pozývame spolu s nami sláviť sviatok sv. Antona, významného františkánskeho svätca vo štvrtok 13. júna. Pri sv. omšiach budeme svätiť ľalie, ktoré prosíme, aby ste si priniesli. Budeme predávať „Chlieb sv. Antona“ na podporu núdznych a taktiež požehnáme deti v kostole.
  • Vo štvrtok 13. júna bude večerná sv. omša doprevádzaná spevmi Taizé a po nej bude Eucharistická adorácia.
  • Úmysly na sv. omše na mesiace júl, august a september, budeme zapisovať o týždeň v pondelok 17. júna o 17:00 v sále kláštora.

Prajeme vám požehnaný veľkonočný čas.

Br. Augustín Peter Hlavina, OFM
Správca kostola

Aktualizované 9 júna, 2024 o 14:16