Úmysly sv. omší a liturgický kalendár

umysly-ofm
stiahnuť

Oznamy

Drahí bratia a sestry.

Minulú nedeľu sa vyzbieralo na katolícku charitu 1 414,69 €. Všetkým darcom Pán nech odplatí ich štedrosť.

Br. Bruno pôjde v pondelok spovedať chorých do mestskej časti Svätý Peter, ktorých kvôli chorobe nenavštívil minulý týždeň.

Úmysly sv. omší budeme zapisovať na mesiace január až marec zajtra v pondelok 10. decembra o 17:00 v sále kláštora.

Prosíme o porozumenie, začíname spovedať po farnostiach, preto v sobotu večer v našom kostole spovedať nebudeme. Taktiež nebude vo štvrtok večerná adorácia.

Bratstvo laických dominikánov srdečne pozýva vo štvrtok 13. decembra do kostolíka Ducha Svätého o 10:00 na dominikánske modlitby, o 12:00 bude sv. omša a posvät. ruženec.

Pozývame vás na rorátne sv. omše u františkánov, ktoré sa budú konať až do Vianoc každú sobotu (8., 15. a 22. decembra) ráno o 7:00. Zároveň ste všetci pozvaní na spoločné agape – raňajky do sály kláštora.
Podobne rorátne sv. omše budú aj každú stredu o 6:30 vo farskom kostole svätého Michala Archanjela, venované predovšetkým deťom.

Skauti z Trstenej, Serede, Bratislavy a Banskej Štiavnice prinesú do našej farnosti Betlehemské sveto, ktoré odovzdajú počas sv. omše vo farskom kostole Sv. Michala v nedeľu o 10:30. Nezabudnite si priniesť lampáš alebo sviecu, aby ste si mohli zobrať svetlo z Betlehema do svojich príbytkov. Svetlo bude udržiavané vo farskom, aj františkánskom kostole, až do štedrého dňa.

Pozývame vás na Vianočný koncert terchovskej hudby a zvykosloví. Koncert sa uskutoční na budúcu nedeľu 16. decembra o 16:00 v našom františkánskom kostole, predstaví sa na ňom Nebeská muzika z Terchovej (účastník súťaže Zem spieva) a hosť Rudolf Patrnčiak. Vstup je voľný.

Ďalšie Vianočné koncerty budú v kostole Ducha Svätého 14. decembra o 18:00 vystúpia žiaci ZUŠ Hlohovec a vo farskom kostole 15. decembra o 19:00 umelci z USA a komorné kvarteto La Speranza. Bližšie informácie na nástenke.

Pozývame deti na koledovanie Dobrej noviny. Nácviky budú prebiehať v piatok 14. a 21. decembra o 17:00 v pastoračnom centre krTko. Dobrá novina bude s koledou chodiť 26. decembra v popoludňajších hodinách. Ak chcete prijať deti s koledou, zapíšte sa do hárkov za lavicami.

Želáme vám požehnaný týždeň.

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola


Back to Top ↑