Slávili sme Porciunkulu

Slávili sme Porciunkulu

Druhý august je vždy spájaný s úplnými odpustkami, ľudovo nazývanými porciunkulové odpustky, ktoré sa viažu k malému kostolíku, kde žil i zomrel svätý František z Assisi. My sme začali sviatok Panny Márie Anjelskej, čiže …

Veľká noc u Františkánov

Veľká noc u Františkánov

Hovorí sa, že zmena je život. A aj ja som sa tento rok rozhodla pre zmenu a nechala sa „ukecať“ na komentáre a tak som prvýkrát v živote strávila celé veľkonočné trojdnie vo františkánskom …

Polnočná omša

Polnočná omša

Krásny zvyk polnočnej svätej omše neobišiel kláštor ani tento rok. A na veľkú radosť mnohych z nás, sa za oltárom stretla hlohovecká a beckovská komunita. Okrem pátra Jeremiáša a pátra Bruna (páter …

Výzdoba kostola

Čo by to boli Vianoce bez našej vychýrenej výzdoby? Široko-ďaleko niet krajšej. Avšak nič sa neurobí samo, a na takú veľkolepú výzdobu bolo treba pár šikovných rúk. Po všetky dni …

Privítali sme Betlehemské svetlo

Na štvrtú adventnú nedeľu zavítal do františkánskeho kostola v Hlohovci Prvý oddiel skautov a skautiek zo Serede. Mladí skauti počas svätej omše priniesli pre veriacich Betlehemské svetlo. Srdečne ich privítal gvardián kláštora …

Ukončenie rorátov

Ukončenie rorátov

Dnes sme zavŕšili rorátne sväté omše krásnym slávením. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby sa roráty stali krásnou prípravou na príchod Pána. Ďakujeme najmä …

Roráty – časť druhá

V hlavnej úlohe páter Damián, ktorý nás pozval k čítaniu Starého zákona, najmä prorokov, ktorí nám pomáhajú pripraviť sa na Advent a tak, ako Panna Mária počúvali to, čo čítame …

Roráty u františkánov

Dňa 3. decembra o 7.00 ráno sme sa v peknom počte zišli na 1. rorátnej svätej omši u františkánov. Iba za svetla sviečok sme prežívali tajomstvo Adventu, kedy Panna Mária pod svojím srdcom …

Krypta

Spomienka na našich blížnych

Raz do roka naše kroky a najmä srdcia kračaju k hrobom našich blízkych. Venujeme im tichú spomienku, modlitbu, predstavíme si, ako sme s nimi trávili čas. Niektorých si nepamätáme, niektorých …

František u františkánov s františkánmi

František u františkánov s františkánmi

Po slávnosti patróna farnosti sv. Michala čakala našu farnosť ďalšia oslava, tentoraz sv. Františka, zakladateľa rehole menších bratov františkánov, ktorí v Hlohovci pôsobia. Slávenie začalo vigíliou 3.októbra večer, kedy sa pripomína …