Krypta

Spomienka na našich blížnych

Raz do roka naše kroky a najmä srdcia kračaju k hrobom našich blízkych. Venujeme im tichú spomienku, modlitbu, predstavíme si, ako sme s nimi trávili čas. Niektorých si nepamätáme, niektorých …