Privítali sme Betlehemské svetlo

Na štvrtú adventnú nedeľu zavítal do františkánskeho kostola v Hlohovci Prvý oddiel skautov a skautiek zo Serede. Mladí skauti počas svätej omše priniesli pre veriacich Betlehemské svetlo.

Srdečne ich privítal gvardián kláštora páter Jeremiáš Kvaka OFM. Nasledoval obrad prijatia a požehnania svetla, od ktorého sa potom odpálili sviece na oltári i na adventnom venci.

Páter Jeremiáš vyzdvihol symbol svetla, pretože premáha tmu, ktorá symbolizuje hriech a ak my prijímame Krista ako Svetlo, vieme premôcť hriech a je nám posilou.