Ukončenie rorátov

Dnes sme zavŕšili rorátne sväté omše krásnym slávením. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby sa roráty stali krásnou prípravou na príchod Pána. Ďakujeme najmä rodinnému spoločenstvu, ktoré prichystalo agapé a všetko mali pod palcom, kňazom, ktorí odslúžili sväté omše, spevákom a skupinám, ktoré dotvárali atmosféru po hudobnej stránke, miništrantom, kostolníkom, všetkým dobrovoľníkom, ktorí ochotne pomáhali, vám všetkým, čo ste každú sobotu prišli a v neposlednom rade Pánu Bohu a Nebeskej Matke, ktorí túto akciu požehnali a spolu s nimi sme mohli vytvárať krásne spoločenstvo plné lásky, radosti a pokoja.

ĎAKUJEME