Slávili sme Porciunkulu

Slávili sme Porciunkulu

Druhý august je vždy spájaný s úplnými odpustkami, ľudovo nazývanými porciunkulové odpustky, ktoré sa viažu k malému kostolíku, kde žil i zomrel svätý František z Assisi.

My sme začali sviatok Panny Márie Anjelskej, čiže Porciunkulu sláviť už vigíliou prvého augusta o 18.30. Hlavným celebrantom bol gvardián a správca kostola páter Jeremiáš Daniel Kvaka OFM. Vo svojej homílii najprv vysvetlil význam úplných odpustkov, ktoré prirovnal k rozbitému autu, ktoré sa potom opraví a je ako úplne nové. Smeroval k tomu, aký je Boh milosrdný. Je ako matka, ktorá si privinie k sebe svoje dieťa a i Boh je k nám taký, keď nám odpúšťa. Robí všetko preto, aby sme mohli splniť naše hlavné poslanie na tejto zemi, ktoré nám dal, a to je dostať sa do večnosti v nebi. Týmto príkladom pre nás má byť aj Panna Mária, kráľovná anjelov, ktorá toto poslanie od Boha prijala. Aj my sa máme pokúsiť konať v živote ako Panna Mária. Liturgiu slova, obetné dary i agapé po svätej omši si pripravili hlohoveckí terciári, spolu so vzácnou návštevou Terciárov z mesta Topoľčany.

Po slávnostnom požehnaní sa všetci prítomní presunuli do kvadrumu kláštora, kde bolo prichystané pohostenie a príjemná bratská atmosféra. Terciári okrem koláčov a ovocia pripravili párky a objednali pizzu. I mnohí ďalší veriaci priniesli nejaké dobroty. Môžeme zhodnotiť, že tento deň sme prežili naozaj krásne a vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k jeho peknému prežitiu i všetkým, ktorí prišli.