Polnočná omša

Krásny zvyk polnočnej svätej omše neobišiel kláštor ani tento rok. A na veľkú radosť mnohych z nás, sa za oltárom stretla hlohovecká a beckovská komunita. Okrem pátra Jeremiáša a pátra Bruna (páter Damián slúžil v Kľačanoch) do Hlohovca zavítali aj pátri Leopold, Masseo a Egid. V hojnom zástupe miništrantov páter Jeremiáš preniesol sochu malého Ježiška do jasličiek pred oltárom. V kázni sa zameral na význam pokoja, ktorý do našich životov môže priniesť práve Ježiš, pretože On nás miluje presne takých, akých sme, len my ho musíme prijať.

Po omši zaznela len za svetiel vianočnej výzdoby Tichá noc a všetci naši pátri vyšli von pred kostol, aby zaželali požehnané sviatky aj osobne.