Slávili sme Porciunkulu

Hoci sa porciunkulové odpustky viažu na 2. august, liturgické slávenie sviatku Panny Márie Anjelskej v Porciunkule sa vo františkánskom kostole konalo 31. júla pri večernej svätej omši. Hlavným celebrantom bol …

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Aj tento rok sa u bratov františkánov v Hlohovci uskutočnil vianočný benefičný koncert na podporu chudobných a núdznych ľudí. Keďže v ostatnom ročníku sála františkánskeho kláštora už nedokázala kapacitne uspokojiť záujem divákov, tento krát …

Modlitbová reťaz Roku zasväteného života

Modlitbová reťaz Roku zasväteného života

V rámci Roka zasväteného života sa na Slovensku uskutočňuje podujatie pod názvom Modlitbová reťaz, ktoré prepojí všetky rehoľné komunity na Slovensku (je ich vyše 400) kontinuálnou modlitbou za obnovu zasväteného …

Večery s pápežom Františkom

Večery s pápežom Františkom

Koncom augusta sa vo veľkej sále františkánskej kláštora v Hlohovci konali Večery s pápežom Františkom, ktorých hlavným cieľom bolo zoznámiť ľudí s myšlienkami a osobou pápeža Františka, s jeho víziou …

Dobrá novina

Dobrá novina

V Hlohovci sa Dobrá novina uskutočnila už 15-ty krát. V tomto roku koledovali tri skupiny po 6-8 detí. Navštívili asi 32 rodín a 2 domovy dôchodcov, spolu vyzbierali 1070 €.

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Dňa 29.12.2013 sa uskutočnil vianočný benefičný koncert na podporu chudobných a núdznych ľudí. Sála františkánskeho kláštora v Hlohovci praskala vo svojich švíkoch. Skutočnú vianočnú náladu umocňovali poetické slová recitátorov, hudobné vstupy mladých …

Päť storočí pod klenbami

Päť storočí pod klenbami

Reportáž HcTv Kultúrno-duchovným podujatím pod názvom Päť storočí pod klenbami sme zavŕšili oslavy Roka kláštora v piatok 24. mája 2013. Pripomenuli si tak 520. výročie založenia františkánskeho kláštora a príchod prvých bratov …

Conventus Galgociensis

Svetlo sveta uzrela ďalšia kniha spojená so životom nášho mesta. Monografiu Františkánskeho kláštora v Hlohovci pod názvom Conventus Galgociensis zostavil Jozef Urminský a vydalo Vlastivedné múzeum v spolupráci s Františkánskym kláštorom v Hlohovci. Z publikácie …

Päť storočí pod klenbami

Päť storočí pod klenbami

Pozývame Vás na duchovno-kultúrne podujatie, ktorým ukončíme rok v ktorom sme si pripomenuli 520. výročie založenia františkánskeho kláštora v Hlohovci.Hlavný program bude prebiehať v kostole od 17,00 do 24,00 hod, …