Aktuálne

31. júla 2015 | Lucia Froncová

0

Slávili sme Porciunkulu

Hoci sa porciunkulové odpustky viažu na 2. august, liturgické slávenie sviatku Panny Márie Anjelskej v Porciunkule sa vo františkánskom kostole konalo 31. júla pri večernej svätej omši. Hlavným celebrantom bol páter Karol Miroslav Švarc OFM. Veľkým a príjemným prekvapením bolo to, že na túto slávnosť prišiel koncelebrovať nový pán kaplán vdp. Ľuboš Matúš. Páter Karol ho na úvod srdečne privítal, čo bolo odmenené potleskom. Vysvetlil význam slova porciunkula, malý kúsok zeme, ktorý si svätý František tak obľúbil. Evanjelium pekne zaspieval pán kaplán. Svoju homíliu začal tým, že v spovednici sa dejú zázraky. Spomenul príklad emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý spomínal na slávenie porciunkuly v ich dedine, ako vládlo všade slávnostné ticho a všetci sa na túto udalosť pripravovali a ľudia nepretržite vchádzali do kostola. Druhý august môžeme nazvať dňom otvorených nebies, kedy má nebeské kráľovstvo svoj deň otvorených dverí. Mala by nás premôcť túžba po nebi a odpustení. Podľa pápeža Františka nemá byť spoveď trápením alebo výsluchom, ale oslobodzujúcim stretnutím bohatým na ľudskosť, ktoré zjavuje Božie milosrdenstvo. Zo spovede máme odchádzať s radosťou v srdci a s úsilím zmeniť sa. Všetci sme hriešni, ale máme byť lotrami kajúcimi a mýtnikmi volajúcimi: Pane, odpusť mne hriešnemu. Priblížil aj vzťah sv. Františka k Porciunkule. Je to kolíska františkánskeho rádu. Miloval toto miesto, lebo to bolo miesto, kde sa rozhodol zanechať svetské veci. Prijal tu nových spoločníkov a založil rád františkánov. Tu sa konala aj obliečka sv. Kláry a vznikli tu klarisky a tu sv. František večer 3. októbra prešiel do večnosti. V Porciunkule sú dva nápisy, ktoré dokazujú, že Porciunkula je miesto sväté:Toto miesto je sväté a Toto je brána života večného. Touto bránou je i Panna Mária, ktorá sa stala patrónkou františkánskeho rádu. Ak ju budeme nasledovať, nikdy nebudeme blúdiť.

Čítania i obetné dary si rozdelili terciári. Po záverečnom požehnaní páter Karol pozval všetkých prítomných na agapé do kvadrumu kláštora, kde františkánski terciári, ktorí pôsobia v Hlohovci, pripravili hojné občerstvenie (víno, párky, pizza, rôzne koláče) a vytvorila sa naozaj srdečná bratská atmosféra. Páter Karol všetky tieto dobroty požehnal a mohlo sa začať. Neskôr prišiel aj páter Damián a páter Leopold, ktorí spovedali, a na agapé sa objavil aj náš bývalý pán kaplán, terajší pán farár z Modrovej Jozef Drobný. Porciunkula je vždy dňom, kedy sa nielen otvára nebo, ale kedy kedy sa otvára náruč a srdce mnohých ľudí a vytvára sa naozaj krásne spoločenstvo plné lásky a porozumenia.

porcinkula-2015-1.jpgporcinkula-2015-2.jpgporcinkula-2015-3.jpgporcinkula-2015-4.jpgporcinkula-2015-5.jpgporcinkula-2015-6.jpgporcinkula-2015-7.jpgporcinkula-2015-8.jpgporcinkula-2015-9.jpgporcinkula-2015-10.jpgporcinkula-2015-11.jpgporcinkula-2015-12.jpgporcinkula-2015-13.jpgporcinkula-2015-14.jpgporcinkula-2015-15.jpgporcinkula-2015-16.jpgporcinkula-2015-17.jpgporcinkula-2015-18.jpgporcinkula-2015-19.jpgporcinkula-2015-20.jpgporcinkula-2015-21.jpgporcinkula-2015-22.jpgporcinkula-2015-23.jpgporcinkula-2015-24.jpgporcinkula-2015-25.jpgporcinkula-2015-26.jpgporcinkula-2015-27.jpgporcinkula-2015-28.jpgporcinkula-2015-29.jpgporcinkula-2015-30.jpgporcinkula-2015-31.jpgporcinkula-2015-32.jpgporcinkula-2015-33.jpgporcinkula-2015-34.jpgporcinkula-2015-35.jpg
Comments are closed.

Back to Top ↑