Roráty u františkánov

Dňa 3. decembra o 7.00 ráno sme sa v peknom počte zišli na 1. rorátnej svätej omši u františkánov. Iba za svetla sviečok sme prežívali tajomstvo Adventu, kedy Panna Mária pod svojím srdcom …

František u františkánov s františkánmi

František u františkánov s františkánmi

Po slávnosti patróna farnosti sv. Michala čakala našu farnosť ďalšia oslava, tentoraz sv. Františka, zakladateľa rehole menších bratov františkánov, ktorí v Hlohovci pôsobia. Slávenie začalo vigíliou 3.októbra večer, kedy sa pripomína …

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie je pre mnohé školou povinné deti našťastie aj štátnym sviatkom, a to pre ne znamená voľný deň. Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci sa …

Porciunkula v Hlohovci - 2016

Porciunkula v Hlohovci

Tohtoročné slávenie Panny Márie Anjelskej, ktoré ľudovo nazývame Porciunkula, bolo zavŕšením 9-ročného pôsobenia pátra Leopolda Jaroslava Jablonského OFM v Hlohovci. Preto i túto svätú omšu obetoval za nás všetkých, ktorých za tých …

Sieversov seminár

Seminár Život v Duchu (Sieversov seminár) je nástrojom, ktorý ma ľudí privádzať k hlbšiemu kresťanskému životu v sile Ducha Svätého. Každý kresťan už prijal Ducha Svätého vo sviatosti krstu a …

Nonstop čítanie celého Nového zákona

Nonstop čítanie celého Nového zákona

Františkánsku biblickú akadémiu ukončili súvislým čítaním celého Nového zákona Dňa 11.12.2015 sa vo františkánskom kláštore v Hlohovci zavŕšila 9-týždňová Františkánska biblická akadémia (FBA) pod vedením P. Karola Miroslava Švarca, OFM. …

Františkánska biblická akadémia

Františkánska biblická akadémia

Dňa 7. 10. 2015 o 18.30 hod. v pastoračnom centre Krtko odštartovala Františkánska biblická akadémia (FBA) pod vedením pátra Karola Miroslava Švarca OFM. Ide o 9-týždenný kurz štúdia Biblie, obohatený o prednášky zaujímavých hostí …

tranzitus

Tranzitus

Deň oslavy sv. Františka patrí vždy medzi krásnu slávnosť. Inak tomu nebolo ani dňa 3.10., kedy sme si tohto svätca pripomenuli vo františkánskom kláštore slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bol …