Odpustky na dušičky

Počas týchto dní môžeme získať úplné odpustky v prospech zosnulých.

Čo musíme splniť?

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

  • svätá spoveď (krátko predtým alebo potom),
  • sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň),
  • modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva)

Je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (obed 1.11.) až do polnoci určeného dňa (2.11).

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.