Základné kamene stavby

Divadelné predstavenie „Základné kamene stavby“ napísala Zuzana Hlavienková. Čerpala z historických prameňov a knihy „Mních medzi vlkmi“.

Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov ju naštudovala pri príležitosti roka kláštora a 520. výročia jeho založenia. Františkánsky kláštor je súčasťou mesta a jeho histórie. S jeho postavením to nebolo vôbec jednoduché. Od myšlienky až po dokončenie stavby prešlo vyše 30 rokov.

Vtedajší biskup Dionýz zo Seče nebol vôbec naklonený tejto myšlienke a rozhodnutiu Ujlakyho stavať kláštor, preto sa nepodarilo Jánovi Rozgónymu (švagrovi Ujlakyho) zmeniť negatívne stanovisko tohto biskupa proti observantom v jeho diecéze. Až keď Dionýz v roku 1464 zomiera a na uvoľnený arcibiskupský stolec prichádza liberálnejší Ján Vítez zo Stredny, sa v roku 1465 otvorila cesta k postaveniu hlohoveckého kláštora. 28. mája vydáva pápež Pavol II. Listinu, v ktorej povoľuje postaviť v Hlohovci rehoľný dom pre bratov sv. Františka. 18. decembra 1465 tento pápežov súhlas potvrdil aj arcibiskup. Stavať sa začalo takmer okamžite.

V roku 1478 keď Mikuláš Ujlaky umieral, poveril svojho syna Vavrinca dokončiť stavbu. Vavrinec mu to sľúbil a stavbu dokončil. V roku 1492 zavolal Vavrinec do novopostaveného kláštora v Hlohovci prvých rehoľných bratov z Bosny.

Bratia františkáni pôsobia v Hlohovci doteraz.