Zapisovanie úmyslov svätých omší

Zapisovanie úmyslov svätých omší

Z dôvodu pandemickej situácie výnimočne spúšťame zapisovanie úmyslov svätých omší iba na mesiac apríl a iba e-mailovom formou.

Vás úmysel môžete zaslať od pondelka 15.3. do piatka 19.3. na mailovú adresu: hcklastor@gmail.com.

Každý si môže zapísať len JEDEN úmysel, aby sa ušlo čo najviac veriacim. Z technických dôvodov nebude možné vybrať si čas ani dátum, ani nedeľu, úmysly budú automaticky pridelené k času a dátumu postupne podľa toho, ako budú prichádzať. Zoznam sv. omší zverejníme.

Úmysly, ktoré budú navyše, budú slúžené priebežne v kláštornej kaplnke (ich zoznam tiež zverejníme). Prosíme mladších, aby starším v ich okolí, či rodine, nahlásili ich úmysel. Telefonicky ani nijak inak nezapisujeme. Zapísané úmysly budú zverejnené na bráne do kostola a na webstránke kláštora.

Milodar za sv. omšu je možné poslať na bankový účet vo forme IBAN: SK96 0900 0000 0051 1866 3152 do poznámky napíšte Váš úmysel.

Dúfame, že v apríli bude možné úmysly zapisovať už klasickým spôsobom. Vieme, že to nie je ideálne, ale aspoň takto chceme dať možnosť vám veriacim zapísať si aspoň jeden úmysel. Vytrvajme v modlitbe za skoré ukončenie pandémie, nech sa vieme čím skôr zase vidieť osobne

P. Jeremiáš D. Kvaka OFM
Gvardián a správca kostola