Tlačivá na darovanie 2% z dane

Tlačivá na darovanie 2% z dane

Prosíme vás o príspevok 2% z dane na naše občianske združenie Františkanika, ktoré slúži na opravy našich kláštorov a kostolov. Taktiež cez Františkaniku je možné priamo podporiť aj naše pastoračné centrum krTko. V takom prípade je potrebné doniesť prefotené tlačivo o poukázaní dane, alebo daňové priznanie (strana o poukázaní 2%) do Krtka, aby sme o Vašom príspevku vedeli. Tlačiva s údajmi nájdete na našej stránke alebo v sakrestii.

Prostriedky získané prostredníctvom o. z. FRANTIŠKANIKA sú používané na opravy našich budov – kostolov a kláštorov (väčšinou ide o historické pamiatky) a na podporu pastoračných aktivít. Prostriedky získané prostredníctvom o. z. GIFRA využijeme v službe pre mladých.

Predvyplnené tlačivo pre darovanie 2-3% z daní pre o. z. FRANTIŠKANIKA nájdete na frantiskani.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zprostredkovania 2-3% z dane, sa môžete obrátiť na ekonomika@frantiskani.sk.

ĎAKUJEME!!! PÁN BOH ODPLAŤ!!!