Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy 31. 12

Na základe Vyhlášky č. 77 Úradu verejného zdravotníctva SR sa sv. omše nebudú sláviť do 24.1.2021.

Úmysly jednotlivých sv. omší slúžime v stanovený deň súkromne v kaplnke kláštora.

Dovolené je sláviť iba krsty a sobáše v počte do 6 osôb.

V prípade potreby nás kontaktujte na tel. č. 0902 122 445.


Sväté omše je možné sledovať

Sväté omše je možné počúvať