Organový koncert a požehnanie organa

Rímskokatolícka Cirkev – farnosť Hlohovec vás pozýva na Slávnostvý organový kolaudačný koncert pri príleitosti ukončenia generálnej opravy organu v podaní Františka Beera.

Farský kostol sv. Michala Archanjela v Hlohovci
27. seprember 2020 o 18:30 hod.