Dekanátny kurz prípravy na sviatosť manželstva

Dávame do pozornosti snúbencom, ktorí hodlajú uzavrieť sviatostné manželstvo Dekanátny kurz prípravy na sviatosť manželstva.

Ide o jednorazový – jednodňový kurz, ktorý sa bude konať vždy prvú sobotu v mesiaci v čase od 9:00 – 15:00 u nás v sále kláštora.

Termíny kurzu: vždy prvá sobota v mesiaci (okrem Veľkej noci 2021)

  • 05. sep 2019
  • 03. okt 2019
  • 07. nov 2019
  • 05. dec 2019
  • 02. jan 2020
  • 06. feb 2020
  • 06. mar 2020
  • 10. apr 2020
  • 01. máj 2020
  • 05. jún 2020

Čas a témy prednášok

9:00 – 11:00 prednáša kresťanský pár
1. téma: Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
2. téma: Manželská láska
11:00 – 13:00 prednáša kresťanský psychológ
3. téma: Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
4. téma: Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
13:00 – 15:00 prednáša kresťanský lekár
5. téma: Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovanie rodičovstva
6. téma: Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
Zvyšné tri teologické témy treba absolvovať s kňazom, ktorý vás bude sobášiť alebo vo svojej farnosti:
7. téma: Kresťanská viera – vierouka
8. téma: Kresťanská mravnosť a životný štýl v rodine – mravouka
9. téma: Sviatosti, sviatosť manželstva – sviatostný život

Spôsob prihlasovania je e-mailom minimálne 3 dni pred dátumom kurzu na mailovej adrese manzelskekurzyhc@gmail.com
Občerstvenie je zabezpečené.