O nás

Centrum je určené pre deti a mladých, ktorí sa stretávajú či už v pravidelných krúžkoch a stretkách, alebo pri príležitostných akciách. Je miestom, kde si vo voľnom čase môžu oddýchnuť, porozprávať sa, získať nové informácie, pozrieť si dobrý film, ísť na výlet, zatancovať si, spoznať nových priateľov.

Je tiež miestom pre rodiny, spoločenstvá a starších ľudí.

Je miestom organizovania rôznych podujatí, koncertov, prednášok, sympózií,
zábav, menších rodinných osláv, besied, atď.

V priestoroch centra je zriadená aj čajovňa, je to miesto pre mladých, rodičov a starých rodičov. V príjemnom prostredí pri čaji, alebo káve sa môžu navzájom podeliť o starosti a radosti a nadviazať nové priateľstvá…

Názov krTko sme si vybrali, lebo naše priestory boli pôvodne pivnica. Tak ako sa krtko musí prehrabať na povrch, aj my musíme prekonať rôzne prekážky, aby sme uvideli naše milované „Slnko“. Veľké písmeno T v slove krTko je symbolom františkánskeho tau, pretože rehoľa menších bratov Františkánov je náš zriaďovateľ.

Laik je mostom medzi Cirkvou a svetom. Veľkodušný apoštolát laikov, ktorí sú spojení s pastiermi Cirkvi a oživovaný sviatostnou milosťou, robí Cirkev skutočne Cirkvou.
/ Ján Pavol II. /


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Otváracie hodiny

  Pondelok: 15:00 – 20:00
  Utorok: 15:00 – 20:00
  Streda: 15:00 – 20:00
  Štvrtok: 15:00 – 20:00
  Piatok: 15:00 – 20:00

 • Cvičenie na trampolínkach

  prihlasovanie

 • Facebook