Krúžky

eRko stretká

Združenie kresťanských spoločenstiev detí.
Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti.

Okrem pravidelných stretiek organizujeme a zúčastňujeme sa akcií: Dobrá Novina, Detský čin pomoci, Deň počatého dieťaťa, Vypni telku zapni seba, Letné tábory, výlety, športové akcie, zábavné podujatia…

eRko stretká budú bývať takto:

 • piatok od 16:00 ( deti od 6r )

Spoločenské tance pre deti

Krúžok pre deti od 6 rokov.

 • utorok od 16:30 – 17:30 hod
Cena za hodinu je 2,00 €.


Angličtina

 • začiatočníci – utorok od 17:00 do 19:00 hod
 • pokročilí – dohoda s lektorom

Cena 1lv = 20h = 60€.


Taliančina

Začíname 5. októbra 2017

 • začiatočníci – štvrtok od 17:00 hod
 • pokročilí – štvrtok od 18:00 hod

Vyučovanie je zdarma


Keramický krúžok pre deti

Modelujeme, glazujeme, navrhujeme a bavíme sa.

Začíname 13. septembra 2017.

 • streda od 15:00 hod (do novembra)

Vek od 7 rokov.

Cena 35€ / 10 stretnutí


Arteterapia

Začíname 14. septembra 2017.

 • streda od 17:30 hod

Cena 84€/12 stretnutí.

Prosím nahláste sa včas, skupina sa uzavrie.


Cvičenie na trampolínkach

 • utorok od 17:30 – 18:30 hod

Prihlasovanie cez stránku kedykoľvek.

Prineste si karimatku, aby ste sa mohli rozcvičiť a uvoľniť.

Cena je 2,50€ za hodinu.


Drotársky krúžok

Prvé stretnutia budú zamerané na spoznanie drotárstva, jeho históriu, rôzne druhy drôtov a náradia, tvorbu jednoduchších úžitkových predmetov, na ktorých sa naučíme ako spraviť pevnú konštrukciu, špirálový, slučkový a ďalšie výplety.

 • pondelok od 17:00 – 19:00 hod

Cena 3€ / 2h. V cene je započítaný materiál, ostatné bude zabezpečené.


Stretnutia abstinentov

 • každý nepárny štvrtok v mesiaci o 18:00hod

HC game group

Hranie spoločenských hier.

 • sobota, nedeľa večer, prípadne voľné pracovné dni

Viac info na facebooku.


Amatérsky spevácky zbor – spevy taize

 • pondelk 18:30 – 20:00

Do všetkých krúžkov sa môžete prihlásiť priamo v krTkovi alebo cez facebook, príp. na krtko.hlohovec@gmail.com


Back to Top ↑
 • Otváracie hodiny

  Pondelok: 7:00 – 12:00, 15:30 – 17:30
  Utorok: 7:00 – 12:00, 15:30 – 19:30
  Štvrtok: 7:00 – 10:00, 17:00 – 19:00
  Piatok: 7:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

 • Hranie spoločenských hier

  Hranie spoločenských hier

 • Cvičenie na trampolínkach

  prihlasovanie

 • Facebook