Galéria Letný výtvarný kurz

2. augusta 2013

0

Prázdninový výtvarný kurz „Cesta viery“

Hoci väčšina detí sa cez prázdniny venuje iba oddychu a hrám, skupina 15 nadšených malých umelcov sa v týždni od 15. – 19. júla denne schádzala v pastoračnom centre Krtko, aby sa venovala výtvarnej tvorbe – maľovaniu, kresleniu, strihaniu, lepeniu…

Keďže je Rok viery, celý kurz bol zameraný na tému „Cesta viery“. Spolu s deťmi sme hľadali významné osobnosti a udalosti , ktoré ovplyvnili dejiny kresťanstva, vzťah človeka k Bohu a najmä prejavy viery v Boha.

V prvý deň sme nazreli do rajskej záhrady v téme „Viera Adama a Evy“. Podtémou bol aj príbeh Kaina a Ábela ako dôsledok prvého hriechu a príbeh o Noemovej arche. Vytvorili sme aj Strom dobra a zla.

Druhý deň bol venovaný „Viere Abraháma“ a jeho veľkej oddanosti Bohu. Ďalšou zastávkou pri hľadaní cesty bola „Viera Mojžiša“ a zázrakom, ktorými Boh ochraňoval židovský národ pri ceste do zasľúbenej zeme.

Štvrtý deň sa niesol v znamení „Viery Ježiša“, jeho veľkej Láske voči nám ľuďom, jeho veľkej dôvere k svojmu Otcovi, jeho obete za nás a Zmŕtvychvstaniu ako víťazstvu nad hriechom.

Záverečný deň bol venovaný téme „Moja viera“. Deti si spomínali na chvíle, keď sa po prvýkrát stretávali v rodine s prejavmi viery – ako ich učili rodičia prvé modlitbičky, ako sa ich babičky modlia ruženec, ako boli prvýkrát v kostole, ako si predstavujú svojho anjela strážneho a ako ich ochránil, ako ich rodičia očakávali pred narodením, ako čakajú na každé Vianoce príchod Ježiška… Z týchto spomienok skladali maľované leporelo.

I keď témy neboli ľahké, deti sa prejavili ako veľkí znalci týchto príbehov a témy znázorňovali s veľkým zanietením, tvorivosťou a radosťou. Čisté papiere sa zapĺňali nádhernými obrázkami, ktoré veľmi presne vyjadrovali podstatu príbehov.

Výsledky našej spoločnej práce sme predstavili verejnosti na výstave v kláštornej chodbe. Práce detí mali veľký ohlas a obdiv návštevníkov.

Fotogaléria
Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Otváracie hodiny

  Pondelok: 15:00 – 20:00
  Utorok: 15:00 – 20:00
  Streda: 15:00 – 20:00
  Štvrtok: 15:00 – 20:00
  Piatok: 15:00 – 20:00

 • Cvičenie na trampolínkach

  prihlasovanie

 • Facebook