Aktuálne Príhovorná modlitba za eRko

29. septembra 2012

Príhovorná modlitba za eRko

Začíname stretká a nový školský rok s našimi eRko akciami pre deti a pre vedúcich. V týchto spoločných aktivitách je potrebná každodenná modlitba, mesačná svätá spoveď a nedeľná svätá omša. Spojenie s Bohom je naša prvoradá „úloha“. Každý piatok budem sláviť svätú omšu, adoráciu a modlitbu príhovoru za všetkých eRkárov, malých aj veľkých. Budem sa prihovárať na úmysly eRka, ale aj za osobné potreby.
Ak máš konkrétnu prosbu, napíš mi na ivan@erko.sk alebo sms 0905/532597. Tvoja modlitba bude prečítaná počas adorácie.

Ivan Kňaze
(farár Pruské, predseda duchovno-pastoračnej komisie eRka)

 • za detské spoločenstvá a ich animátorov, aby vytvárali spoločenstvá lásky a pokoja
 • za tých, ktorí prežívajú osobnú krízu, aby našli oporu a záujem, ktorý im pomôže
 • za pochopenia a lásku v našich rodinách, aby rodičia chápali nás a my aby sme dokázali chápať a prijímať svojich rodičov a súrodencov
 • za živé spojenie eRkárov s farnosťami a za našich kňazov, aby sme vytvárali dobré vzájomné vzťahy
 • za tých, ktorí sa nám stali blízkymi prostredníctvom Dobrej noviny
 • za schopnosť zapaľovať iných a sprostredkovať im myšlienky eRka
 • za posilnenie ducha modlitby medzi eRkármi, aby sme viedli duchovný život
 • za tvorcov, rozširovateľov a čitateľov časopisu REBRÍK

Modlitba eRkárov

Večné Slovo, Jednorodený Syn Boží,
nauč nás pravej veľkodušnosti.
Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ.
Aby sme dávali a nepočítali,
aby sme bojovali a nedbali na rany,
aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,
aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie,
že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru,
veď ma jej radostnou cestou.
Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti,
nauč ma zodpovednosti a dôvere.
Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa,
rásť v úcte a solidarite so všetkými,
a tak vytvárať otvorené spoločenstvo
z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Amen.

Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar a Marek, orodujte za nás!
Back to Top ↑
 • Otváracie hodiny

  Pondelok: 15:00 – 20:00
  Utorok: 15:00 – 20:00
  Streda: 15:00 – 20:00
  Štvrtok: 15:00 – 20:00
  Piatok: 15:00 – 20:00

 • Cvičenie na trampolínkach

  prihlasovanie

 • Facebook