Spovedanie

všedné dni
počas sv. omší

prvopiatkový týždeň
štvrtok a piatok
9:00 hod – 11:00 hod
počas sv. omší

Rozpis sv. omší a spovedania


otvoriť na novej karte